ขอแสดงความยินดีกับน้อง ฟลุ้ค ณธัช ที่สอบเข้าเป็นนักศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรอินเตอร์ ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ฟลุ้ค ณธัช ที่สอบเข้าเป็นนักศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรอินเตอร์ ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สำเร็จสมความตั้งใจค่ะ

Congratulation to Fluke -Natouch, passed the admission to be the Graduate school of Arts (International Program) at Chulalongkorn University as intended successfully. 🎉🎉🎉

เพิ่งจบเป็นบัณฑิตป้ายแดงไปหมาดๆ สำหรับน้อง ฟลุ้ค ณธัช ที่คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุดทางน้องฟลุ้คยังสามารถสอบเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สำเร็จ ทางเพจของแสดงความชื่นชมในความขยันบากบั่น ความตั้งใจของน้องฟลุ้ค ให้ประสบความสำเร็จในการเรียน และงานในวงการให้ได้ตามที่น้องฟลุ้คตั้งใจไว้ด้วยค่ะ

Fluke – Natouch, who has just graduated and received the 1st class of honor from Dhurakij Pundit University, Faculty of Arts, Major in Business English Program In the past February. Yesterday, he has just passed the admission to be student of the Graduate school of Arts English as an International Language, Major in English as an International Language, INTER-DEPARTMENT OF ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGAUGE at Chulalongkorn University. VRY-THAILAND would like to congratulate on the 1st step of your study task, as your intention, diligence and work hard. We bless you to achieve both in your studies and works as your wish in the further.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*