News

ชาวโอโซน (แฟนคลับ ไต๋ ธนภัทร) ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ เนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี 2564

ชาวโอโซน (แฟนคลับ ไต๋ ธนภัทร) ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ เนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี 2564 โดยได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับคนชรา ผ่านทางมูลนิธิ “สายธารสุขใจ” เพื่อนำไปมอบให้กับคนชรายากไร้ และครอบครัว [Read more…]